buitenkamers

Een advies voor de inrichting van een moestuin op een volkstuinen complex. Door het toepassen van een oppervlakte verdeling met houten teeltbakken zoals vaak op moestuinen in Engeland gebeurt,  maakt dit het onderhoud en de teelt een stuk eenvoudiger. Een driedimensionaal advies gaf duidelijkheid van deze mogelijkheid en indeling.

mekpaj logo bp sq copy