stadsmakers project buurt lab

Dit Buurt Lab  concept was onderdeel van een stadmakers project samen met 2 andere ontwerpers en de gemeente Breda in een traject van het Stimuleringsfonds dat Anders Werken door de gemeente, instanties en burgers beoogt.   Doel van dit concept is om door middel van foto’s visuele feedback op te halen gemaakt door de wijkbewoners zelf over de wensen en mensen in hun woonomgeving. Deze feedback wordt uitgeprint als polaroid / instax foto’s en geordend volgens thema’s die spelen in de wijk in speciaal ontworpen vitrines.  Die verzameling aan foto’s vormt de basis voor de brainstormsessie die daarop volgt met burgers, overheid en instanties om zo samen tot een programma van eisen/wensen te komen voor de wijk of buurt. Dit programma van eisen is het het uitgangspunt voor toekomstige wenselijke of noodzakelijke ontwikkelingen in deze wijk door de gemeente, instanties, woningbouw, projectontwikkelaars en burger initiatieven. Dit concept is nog in ontwikkeling om te worden uitgevoerd.

mekpaj logo bp sq copy